Eeuwenoud offerblok terug in de kerk!

offerblok2Het huidige offerblok wat nu zo mooi gerestaureerd is dateert uit 1671.

In december 2003 werd in de  Kerk, het sinds de grote verbouwing in 1963 vermiste offerblok, weer geheel gerestaureerd en wel aan de kerkenraad aangeboden onder voorwaarde dat het een  prominente plaats in de kerk zou krijgen.

Het oude eikenhouten offerblok met zwaar ijzeren hang en sluitwerk bleek al jaren bewaard te zijn door een gemeentelid…..

Na restauratie door  de heer Nijland, werd het offerblok door de heren Steen en Rietveld in het bijzijn van kerkenraadsleden en medewerkers, aangeboden aan de beide predikanten, ds. Dijkstra en ds. Overdijk.
Daarnaast is er een schenkingsovereenkomst getekend door de heer Steen en de voorzitter van de kerkvoogdij waarin is bepaald  dat het offerblok nimmer meer uit gebruik gegeven mag worden en dus in de kerk behoort te blijven staan.

De kerkenraad en de beide predikanten zijn bijzonder verheugd dat er weer iets van de vroegere inventaris terug is.
Er moeten echter nog meer inventarisstukken in de gemeente aanwezig zijn. De kerkenraad zou het bijzonder op prijs stellen als deze stukken op de een of andere wijze weer in de kerk terug zouden kunnen komen.

Voor nadere informatie of mededelingen kunt u altijd één van de kerkenraadsleden of één van de predikanten bellen.