Meditatie oproepen

            92e Jaargang 2015

Markelo’s Kerkblad

Uitgave van de Protestantse Gemeente Markelo

De laatste 3 kerkbladen zijn beschikbaar in PDF formaat.
Klik op onderstaande afbeeldingen:

okt-nov 2023 aug-sept 2023 jun-jul 2023

Het Markelo’s kerkblad is een maandblad, verschijnt 10 x per jaar en wordt als huis-aan-huis blad in heel Markelo verspreid.  (juli/augustsus en december/januari worden gecombineerd)

Redactie Markelo’s kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman
De Hiele 24 tel. 0547-361709
Mevr. B. Noteboom
Goorseweg 45 tel. 0547-361439
Mevr. B. Dijkink
Stokkumerweg 37 tel. 06-43245113

Iedereen die iets te melden heeft of wil reageren op het kerkewerk in Markelo kan z’n kopij (liefst met foto) per email insturen naar de redactie van het kerkblad: kerkblad@pkn-markelo.nl.

Oudere Kerkbladen kunnen worden opgevraagd bij de scriba.