Functies van de Martinushof(tevens Uitvaartcentrum)

 • Vergaderingen van kerkelijke organen
 • Feestzaal / Recepties
 • Boekenmarkt (elke donderdagmorgen van 9:30-12:00 uur)
 • Zondagsschool
 • Jeugdkerk
 • Kinderoppas tijdens de kerkdiensten
 • Zangrepetities
 • Kerkelijk bureau
 • Huiskamer van de kerk op donderdagmorgen
 • Redactie kerkblad en web

        Het Uitvaartcentrum

 • Aula
 • Condoleances
 • Familiekamers

Voor reserveringen kunt u contact opnemen met de beheerder:

 tel. 0547-363890 of via email.

Het adres van het dienstgebouw is:
Kerkplein 41
7475AE Markelo