oude MOBIELTJES zijn geld waard
en dat geldt ook voor oude kaarten en postzegels

Lever ze in bij de kerk
zwo-pagina

Kaarten en postzegels sparen heeft zeker zin!

Ieder jaar zamelen veel gemeenten en gemeenteleden oude kaarten en postzegels in voor de zending. In 2012 is een eindbedrag bereikt van €33,359, Geweldig.
Hiervan is €14.325,- afkomstig van de verkoop van postzegels en €19,034,– is binnengehaald door de verkoop van kaarten.

Kerk in Actie en ZWO willen alle gemeenteleden hartelijk bedanken, want mede dankzij deze opbrengst zijn veel bijzondere zendingsprojecten ondersteund.

Uw oude mobieltje is geld waard
voor Kerk in Actie!
zwo-pagina

In Nederland zijn volgens onderzoek meer dan 16 miljoen mobiele telefoons in omloop. En er komen er steeds meer bij: mensen krijgen iedere paar jaar bij hun abonnement een nieuw mobieltje. Veel oude mobieltjes liggen dus ongebruikt in de keukenla.

Niet waardeloos
Deze ongebruikte mobieltjes zijn niet waardeloos: integendeel. Kerkinactie krijgt voor veel mobieltjes (werkend en niet werkend) maximaal € 3,50. Geld dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.

Milieuverantwoord
De ingezamelde mobieltjes worden door ReCell nagekeken, zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Ze worden ondermeer in Afrika en Azië op de markt gebracht waar het GSM netwerk vele malen betrouwbaarder is dan het ‘vaste’ netwerk en er veel vraag is naar de goedkopere recycle toestellen. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuvriendelijk verwerkt.

Helpt u mee?
U kunt uw oude mobiele telefoon en/of PDA (elektronische zakagenda) inleveren in de inzamelbox achter in de kerk en in de Martinushof.