Het goede nieuws dat de krant niet haalt!

Een doel van 2015 is bereikt: Het aantal mensen dat geen schoon drinkwater heeft is gehalveerd, d.w.z. dat sinds 1990 twee miljard mensen toegang tot goed drinkwater kregen en dat het aantal ziekten en sterfgevallen als gevolg van besmet water enorm is gedaald.

QUIZ

1: In welk land worden meer kinderen ingeënt tegen mazelen: in de VS of in Rwanda?  
2:Welk land heeft een lager geboortecijfer: Thailand of Zweden
3: Hoeveel mensen hebben nu nog honger?
4: Hoeveel kinderen in de wereld gaan er dagelijks naar school?

 

De kans is groot dat u, puur op gevoel, de antwoorden verkeerd hebt gegokt.
Bij de woorden “Afrika” of “ontwikkelingslanden” komen nog steeds de hongerbuikjes in onze gedachten, omdat we een belangrijk deel van onze kennis en ideeën over deze landen en hun bewoners min of meer oppikken van televisie, krant of internet.
Campagnes van ontwikkelingsorganisaties, acties van Serious Request of spotjes van Giro 555 hebben één ding gemeen: ze belichten vrijwel uitsluitend de nood die er nu nog is en laten bijna nooit zien wat er al is bereikt.
Natuurlijk berichten kranten ook weleens over positieve trends, zoals dalende kindersterfte of afnemende armoede, maar deze bemoedigende geluiden worden overvleugeld door een veel groter aantal berichten dat de misère belicht.
Thailand en Rwanda voeren op de lijst van geboortecijfers aan.
Maar het zijn geen toevallige uitschieters.
Over de hele linie gaat het beter met de ontwikkelingslanden.
De afgelopen decennia is het aantal mensen dat in grote armoede leeft meer dan gehalveerd .In 1990 had nog een op de vier mensen in de wereld honger en nu is dat gedaald tot een op de tien.

Dus:
1.In Rwanda worden volgens de Wereldbank meer kinderen ingeënt tegen mazelen dan in de VS
2 .Het geboortecijfer per vrouw is in Thailand iets lager dan in Zweden.
3 .Eén op de tien mensen leeft nog in grote armoede en heeft honger?
4. In Afrika gaan 8 van de tien kinderen dagelijks naar school en in de wereld 9 van de tien.