Een bericht van de Prot. Vrouwendienst van de Martinuskerk in Markelo We organiseren in Anholtskamp al vele jaren op de laatste vrijdag van de maand een zangavond. Door Corona heeft dit anderhalf jaar  stil gelegen. Wat waren we blij, dat we in september weer mochten beginnen.

Helaas moeten we u nu berichten dat door de aangescherpte coronamaatregelen we de zangavond van 26 november  niet door kunnen laten gaan.

Mocht  in december de Kerstviering wel door kunnen gaan, dan hoort u dat tijdig van ons.

We hopen dat er gauw weer betere tijden komen.

Een hartelijke groet van de commissie van de Prot. Vrouwendienst