De kerkenraad van de Martinuskerk heeft in haar extra vergadering van vrijdagavond 13 maart besloten om alle activiteiten die onder de verantwoording van de kerkenraad vallen, af te gelasten tot voorlopig  6 april 2020.  

Op maandag 23 maart heeft de overheid bepaald dat alle geldende regels worden verlengd en aangescherpt tot en met 1 juni. Als PG Markelo kunnen we niet anders dan dit beleid volgen.

 

Dit houdt in dat :

–        alle erediensten in de Martinuskerk in maart, april en mei komen te vervallen

–        de zangavonden in de Anholtskamp op de laatste vrijdag van de maand geen doorgang vinden

–        er geen kerkelijke activiteiten plaatsvinden in de Martinushof: vergaderingen van commissies, repetities van koren, koffieochtend, gespreksgroepen, enzovoorts

–     het kerkelijk bureau voor bezoekers gesloten zal zijn tot juni

–     er geen of zeer minimaal bezoekwerk door de pastorale teams zal plaatsvinden.

–     de pastoraal medewerkers in hun eigen wijk de eenzame ouderen, zieken en gemeenteleden met een jubileum bellen, op een later moment worden deze mensen bezocht

–     de predikanten alleen in uiterste noodzaak een huisbezoek of ziekenhuisbezoek brengen. In alle andere gevallen zullen zij u bellen.

–     er de komende tijd meditaties opgenomen worden vanuit de Martinuskerk; deze kunt u via de website www.pkn-markelo.nl bekijken, waar mogelijk gebeurt dit samen met de PG Diepenheim

–     elke week een kerkbrief met informatie verzonden wordt aan alle gemeenteleden waarvan het e-mailadres bekend is, u kunt zich hiervoor eventueel aanmelden via  scriba@pkn-markelo.nl

–        bij een uitvaart wel gebruik kan worden gemaakt van het uitvaartcentrum Martinushof.

 

 

Voor de actuele stand van zaken vragen wij u om de berichtgeving op onze website www.pkn-markelo.nl en facebookpagina Martinuskerk Markelo te volgen.

De richtlijnen van de PKN worden regelmatig aangepast aan de nieuwste eisen van de overheid, kijk hiervoor op https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/. Of op de website van het RIVM.

 

Dit bericht is voor het eerst gepubliceerd op vrijdag 13 maart. Op dinsdag 24 maart is deze voor het laatst gewijzigd.