Uitleg bij het symbolisch bloemstuk
van het afscheid en de intrede van ambtsdragers .

Het grote hart symboliseert
Gods liefde voor de mensen
aan de voet een bontgekleurd boeket
als gemeente, ieder mens
een eigen identiteit, veelkleurig dus
het rozenboeket op het hart
symboliseert de ambtsdragers
die proberen in woord en daad
Gods liefde uit te dragen
witte rozen voor de ambtsdragers
die afscheid nemen
een rode roos voor de nieuwe ambtsdrager
de trap van takjes is de weg
waarover de ambtsdragers gaan
de doorntakjes zijn de moeilijke dingen op hun pad
de klimop laat zien dat God meegaat op de levensweg
en altijd trouw blijft
zoals een pottenbakker een kruik boetseert van klei
zo werkt God met de mensen
klei is kwetsbaar, kan barsten,
soms moet je opnieuw beginnen
elkaar ondersteunen
een hand reiken

In verbondenheid
met de ander
op weg gaan
luisterend naar
Gods woord
op zoek naar je naasten
samen op weg
samen ben je sterker
zoek je een weg
die uitzicht biedt
en vertrouwen geeft
samen gaan met God