Zondag 12 september: Startdag bij de Haverkamp!

Op zondag 12 september is er geen dienst in de Martinuskerk, maar komen we om 10.00 uur samen in Zalencentrum de Haverkamp. Als kerk willen we ons oor te luister leggen bij wat er in de gemeenschap speelt. Hiertoe hebben we wijkagent Jordi Scheggetman uitgenodigd, evenals Getty en Janet Eggink, José Prins en Dini Vruwink. Na een welkom met koffie zal ds. Rob. Nijhuis met hen in gesprek over wat zij in hun werk tegenkomen. Wat nemen zij waar, welke verhalen horen zij aan en hoe gaan ze daarmee om? Je bent elkaar nodig, zo zei een van hen in een voorgesprek over het thema van deze dag. Een ander zag een veranderende mentaliteit in de winkel met snellere irritatie bij klanten, wanneer iets niet gaat zoals gewenst. Maar over het algemeen gaat het er bij ons nog gemoedelijk aan toe, zo viel ook te beluisteren tijdens de voorbereiding op de startdag. En hoe staan we er zélf in, als het gaat om onze eigen situatie? Bij wie kunnen wij óns verhaal kwijt?

 

Het programma ziet er als volgt uit (tijden bij benadering):

10.00 uur: ontvangst met koffie en woord van welkom

10.10 uur: in gesprek met Getty en janet Eggink, José Prins, Jordi Scheggetman en Dini Vruwink

10.45 uur: In groepen uiteen:

               * meditatieve wandeling o.l.v. ds. Marten Dijkstra (in twee- of drietallen)

               * instuderen liederen o.l.v. Bep van der Zwan

               * spel over het maken van keuzes

               * creatieve werkvorm voor kinderen

11.30 uur: korte viering (zonder meditatie)

11.45 uur: soep en broodjes

 

Er is plaats voor 65 mensen, kinderen niet meegerekend. Graag van tevoren opgeven via het mobiele nummer 06-57511169 of scriba@pkn-markelo.nl. Er wordt een gift gevraagd voor diaconie en kerk en een bijdrage voor de kosten, waarbij wordt uitgegaan van 5 euro voor de maaltijd.

 

Een bijbels voorbeeld van een ontmoeting

In Lucas 19 vinden we een verhaal, waarin Jezus in gesprek gaat met Zacheüs, een tollenaar. Wat ziet Jezus in hem, waar anderen aan voorbijgaan? Wat beweegt deze belastingambtenaar ertoe om uit de boom te komen, waarin hij was geklommen, toen hij hoorde dat Jezus voorbij zou komen? Wat zegt dit verhaal ons, als het gaat om waardering en aandacht, zowel naar onszelf toe als mensen om ons heen? In de viering zal dit bijbelgedeelte worden gelezen, terwijl het ook een opstap vormt voor de meditatieve wandeling in de omgeving. De ander tevoorschijn luisteren, zo is het thema ook wel omschreven van deze dag. We hopen op boeiende gesprekken en ontmoetingen.