9 september is de aftrap van het nieuwe kerkelijke activiteiten seizoen tijdens een speciaal programma met als thema: ‘Een goed gesprek’.  Dat is immers één van de belangrijke elementen van het samen kerk zijn: praten over en met God, maar ook met elkaar als gemeente.

Tijdens de ochtend van de Startzondag willen we hier op verschillende manieren invulling aan geven, zodat er voor iedereen (jong en oud) een aansprekende activiteit is en we hopelijk goede gesprekken kunnen gaan hebben.

Om 10:00 uur zal Ds. Marten Dijkstra een inleidende dienst verzorgen in de Martinuskerk waarbij het verhaal van de Emmaüsgangers centraal staat. Aan de hand van een diapresentatie wordt de aftrap gegeven op de vervolg activiteiten. De dienst zal laagdrempelig zijn van opzet, ook de kinderen blijven in de kerk. Er is dus geen Kindernevendienst.  De duur van de dienst is ongeveer 30 minuten.

Om 10:30 uur is er voor de volwassenen keuze uit twee activiteiten: Een Emmauswandeling in en om het dorp (van ongeveer 30 tot 45 minuten) of een groepsgesprek aan de hand van foto’s in de Martinushof. Bij beide activiteiten staat het samen praten over het beeld van God, kerk en geloof centraal.

De kinderen kunnen naar hun eigen ruimte gaan om onder begeleiding van een echte kunstenares te gaan schilderen op doeken en graffiti te spuiten. De kinderen kunnen op deze manier uiting geven aan hun beeld over God.

Na de activiteiten komt iedereen om 11:15 uur weer samen en is er ruimte voor een gezellig samen zijn. De goede gesprekken kunnen dan voortgezet worden onder het genot van een kop koffie, thee of fris met cake en koek. De kinderen krijgen de kans hun eigen cake te versieren. Bij goed weer zal dit deel van het programma buiten worden gehouden.

Programma Startzondag ‘Een goed gesprek’
10:00 uur              Inleidende dienst door Ds. Marten Dijkstra
10:30 uur              Start van drie activiteiten:              Schilderen voor kinderen
                                                                                                            Een Emmauswandeling in en om het dorp
                                                                                                            Een groepsgesprek aan de hand van foto’s

11:15 uur             Gezellig samen zijn met koffie/thee/fris en cake en koek.
En voor de kinderen het versieren van cake!

Uiteraard is het ook mogelijk om delen van het programma bij te wonen.
Iedereen is van harte welkom! Graag tot ziens op zondag 9 september!