Protestantse Vrouwen Dienst

Verslag ledenvergadering van de Prot. Vrouwendienst op dinsdag 5 april 2022

Doordat Corona roet in het eten gooide is de laatste ledenvergadering in 2020 gehouden. Gelukkig  zijn de regels inmiddels wat versoepeld en zijn we op 5 april weer bij elkaar geweest. Na de koffie met een lekkere soes, verzorgd door Henk Jansen( de Elsener bakker) heet Sjoke iedereen van harte welkom. Na een gebed volgt een inleiding van ds. Peter Hendriks met als titel: “Je bent nooit alleen”. Daarna zingen we samen het lied: “Heer, die mij ziet zoals ik ben”.

Vervolgens  komt het reilen en zeilen van de PVD aan de orde. We nemen afscheid van 4 dames die bijna allemaal vanaf het eerste uur lid zijn geweest van de PVD. Dat zijn: Dineke ten Hove, Gerda Vedders, Mina Olijdam en Marie Roekevisch. Helaas is Dineke verhinderd. De dames krijgen een attentie aangeboden voor de vele jaren trouwe dienst aan de PVD. De attentie is verzorgd door Dinie van de Noort. We begroeten ons nieuwe commissielid Herma Bonenkamp, die alweer een poosje meedraait en inmiddels tot vice-voorzitter is gebombardeerd. We zijn erg blij met jou, Herma! Helaas stopt één van de pianisten met het spelen op de zangavonden n.l. Bob Visser. Mochten jullie iemand weten die enkele keren per jaar pro deo wil spelen op de zangavonden, laat het ons dan even weten.

Na het huishoudelijk gedeelte is het tijd voor ontspanning en leest Gerry Berendsen ons een geestig verhaal voor in dialect. In de pauze kunnen we bijpraten onder het genot van een hapje en een drankje. Ria ter Maat  heeft  voor lekkere hapjes gezorgd.

Na de pauze voeren Johanna Bekkernens en Herma Bonenkamp een hilarische act op getiteld: De Erfenis.

De avond wordt afgesloten met een gebed van  Wim van der Zee

Alle dames krijgen een Paaspresentje mee naar huis en ook de bezoekadressen worden niet vergeten

Het was een geslaagde avond.

Contactadressen: Sjoke  van Zwol Tel.nr 0547-362652

Herma Bonenkamp tel.nr  06-12435648

Verslag van de zangavond in Anholtskamp van vrijdag 29 november 2019

Het was al weer even geleden dat wij nieuws op de website hadden maar nu is toch echt het moment daar om de PVD informatie te actualiseren.

Naast de persoonlijk bezoekjes  organiseert de PVD de maandelijkse Zangavond in Anholtskamp en die zanguurtjes zijn gelukkig nog springlevend.

Met een groepje dames van de Prot. Vrouwendienst( met gelukkig ook  hulp van enkele heren)

wordt elke laatste vrijdagavond van de maand de koekoekszaal van Anholtskamp in gereedheid gebracht om dit uurtje te vieren en gezellig samen met bewoners van Anholtskamp en gasten van buiten te zingen.

 

Deze avond, onder leiding van ds. Marten Dijkstra en pianobegeleiding van Bob Visser , hebben we door omstandigheden helaas afscheid moeten nemen van enkele mensen die jarenlang een bijdrage hebben geleverd aan de zangavonden.

Dat waren Marietje Kranenberg, Jenny Wibbelink,  Hanneke Ziggers en Jan ten Hove.

Deze mensen hebben, ieder op hun eigen manier, voor een waardevolle bijdrage gezorgd aan de zanguurtjes. We hebben ervan genoten.

Uiteraard kregen ze een applaus en werden ze heel hartelijk bedankt voor hun inzet.

 

Ook kregen ze allemaal een  kadootje overhandigd. dat verzorgd was door Dinie van de Noort.

We hopen dat het hen goed gaat en dat we hen nog geregeld zullen tegenkomen op de zangavonden.  Gelukkig hebben we ook weer enkele mensen bereid gevonden om een bijdrage te doen na de pauze:  Dini Izaks en Herma Bonnenkamp.

 

 

Volgend jaar 2020 houden we onze ledenvergadering op 3 maart.

Dan hebben we als gast dhr. Henry Blankhorst van de Plus.

We zijn benieuwd wat hij ons gaat vertellen.

 

Namens de Prot. Vrouwendienst, Sjoke van Zwol

 

 

 

Wat is de P.V.D.?

De Prot. Vrouwen Dienst is destijds ontstaan uit de Herv. Vrouwen Vereniging en valt onder één van de organen van bijstand van de diaconie.

Wat we doen doen we geheel met vrijwilligers. Uiteraard allemaal dames. Momenteel staan er zo’n 30 dames op de lijst! Dat lijkt veel, maar door de verschillende werkzaamheden (zie het volgende punt ) kunnen er altijd nog meer bij!

 

Wat doet de P.V.D.?

Omzien naar mensen: dit doen we o.a. naar ouderen, zieken of mensen die zich alleen voelen.

De meeste dames van onze groep hebben 1 of meerdere vaste “bezoekadresjes”. Regelmatig kijken ze daar even om de deur.

Dus…, hoe meer dames bij ons zijn aangesloten, hoe meer mensen er bezocht kunnen worden.

Ook verzorgen wij, in samenwerking met een predikant iedere laatste vrijdagavond van de maand een zangdienst in het verzorgingshuis “Anholtskamp”. Deze dienst begint om 18.45 uur en duurt tot ong. 19.45 uur.

Eén keer per jaar ( op Goede Vrijdag) wordt op deze lokatie een kerkdienst/ avondmaalsviering (15.00 uur) gehouden, waarbij wij ook hulp bieden.

In de maand december is er geen zangavond maar een Kerstviering en dat is meestal  op de vrijdag voorafgaand aan het kerstfeest.

Voor al deze bijeenkomsten geldt : iedereen is van harte welkom! Ook mensen van buiten het zorgcentrum en daar wordt goed gebruik van gemaakt.

Dit geheel wordt geleid door een commissie van 7 dames.

Dat loopt geruisloos en voortreffelijk! De één weet nog meer dan de ander! We vullen elkaar goed aan. We weten dat voor een ieder geldt:

Samen zorg dragen om elkaar, voor elkaar, met elkaar!

 

Hebt u, na het lezen van deze informatie ook zin / tijd / gelegenheid om mee te werken met dit mooie werk in onze groep?

Meldt u aan bij één van de commissieleden, u bent van harte welkom.

 

Een hartelijke groet namens de commissie:

 

Froukje Lammertink- Postma ( 362672)  – secretaris

Johanna Bekkernens- Wolthuis ( 361213)

Sjoke van Zwol- Soepboer ( 362652 )  – voorzitter

Alie Reef (361588) 

Dinie van den Noort (362306)  – penningmeester

Ria ter Maat (272922)  – namens de Diaconie

Gerrie Berendsen (0573 221344)  – namens de H.V.V.