De Milieu pelgrimage van Polen naar Glasgow kwam op 1 oktober vanuit Borne in Goor aan en vertrok op zaterdag 2 oktober vandaar via Markelo naar Colmschate.
In Markelo werd de groep onder het gelui van de klokken van de Martinuskerk ontvangen met koffie en koek.
Ook zorgde een team van de Martinuskerk voor de lunch die bij de Wippert werd genuttigd.

Van de pelgrims waren er 6 personen die vanaf het begin hebben meegelopen, al ruim 50 dagen onder weg! In elke overnachtingsplaats voegen zich nieuwe wandelaars bij de groep, terwijl anderen afhaken.
Op 12 oktober hopen ze in IJmuiden de boot naar Engeland te nemen en dan door te wandelen naar Glasgow in Schotland. Daar vindt van 1 tot en met 12 november 2021 de klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats.
Die zou eerst in 2020 worden gehouden maar moest vanwege corona worden uitgesteld.
Deze conferentie (COP 26 genoemd) wordt gezien als de belangrijkste klimaattop sinds de top van 2015 in Parijs. Toen werd door bijna tweehonderd landen het Parijsakkoord gesloten. De landen beloofden hierin de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius door het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De top in Glasgow is bedoeld om landen de kans te geven nieuwe, ambitieuzere klimaatplannen in te dienen om te zorgen dat de afspraken van Parijs in zicht blijven.

De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. De Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo hebben beide het predicaat Groene Kerk.
Bij de pelgrimstocht hoort een petitie die via Internet kan worden getekend: 

https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/