Uitgangspunten pastoraal werk.

Voor beide wijken gelden dezelfde uitgangspunten wat het pastorale werk betreft nl. ”Het omzien naar elkaar in de gemeente van Christus en elkaar ontmoeten in de meest brede zin van het woord”.  (zie beleidsplan)

In de praktijk krijgt dat gestalte in de vorm van op bezoek gaan bij:

  • Gemeenteleden vanaf 79e verjaardag;
  • Bij allerlei situaties waarin sprake kan zijn van vreugde / verdriet/dan wel behoefte aan bezoek, mits hierover bekendheid is bij de pastoraal medewerker.
  • Het kan zijn dat zich situaties voordoen waarbij bezoek welkom zou zijn geweest, maar door onbekendheid hiermee, gemeenteleden geen bezoek hebben gehad. Indien mogelijk wordt dan alsnog bezoek afgelegd.

Alle medewerkers zijn vrijwilligers, die dit werk met liefde doen.