Pastoraal team Zuid

 Uitgangspunten pastoraal werk.

Voor beide wijken gelden dezelfde uitgangspunten wat het pastorale werk betreft nl. ”Het omzien naar elkaar in de gemeente van Christus en elkaar ontmoeten in de meest brede zin van het woord”.  (zie beleidsplan)

 

In de praktijk krijgt dat gestalte in de vorm van op bezoek gaan bij:

  • Gemeenteleden vanaf 80e verjaardag;
  • Bij allerlei situaties waarin sprake kan zijn van vreugde / verdriet/dan wel behoefte aan bezoek, mits hierover bekendheid is bij de pastoraal medewerker.
  • Het kan zijn dat zich situaties voordoen waarbij bezoek welkom zou zijn geweest, maar door onbekendheid hiermee, gemeenteleden geen bezoek hebben gehad. Indien mogelijk wordt dan alsnog bezoek afgelegd.

Alle medewerkers zijn vrijwilligers, die dit werk met liefde doen.

 

Vanuit team zuid volgt hier enkele informatie:

 

Wijk Zuid is in 20 kleinere wijken verdeeld, het team is sinds kort uitgebreid met drie nieuwe medewerkers, waar we heel blij mee zijn. Alle wijken hebben nu weer een pastoraal medewerker.

Eén keer per maand hebben we teamvergadering, waarin van gedachten wordt gewisseld over praktische zaken en punten van belang worden aan elkaar gemeld. Dit alles onder strikte geheimhouding.

Ook inhoudelijk proberen we goed beslagen ten ijs te komen en daarom besteden we de komende tijd in elke vergadering aandacht aan bezinning op het pastoraal medewerker zijn.

Hiervoor hanteren we:”Pastoraat voor iedereen” van Nynke Dijkstra-Algra, een boek met praktische adviezen voor werkers in de gemeente.

Komende tijd gaan we ons verdiepen in: Waarom doe ik dit werk? Wat is de betekenis en bedoeling van pastoraat? Zo hopen we  op nog meer basis in onszelf om door te gaan met dit mooie en belangrijke vrijwilligerswerk.

Onderstaande links laten zien welk deel van de wijk valt onder welke pastoraal medewerker.

blad 1                          blad 2

 

Met een vriendelijke groet,

Pastoraal team Zuid.