Loading...
Home2017-02-12T18:28:43+01:00

Corona update

Op donderdag 4 november is de kerkenraad in een extra vergadering bij elkaar gekomen om te besluiten over de nieuwste coronamaatregelen van de overheid en de daaropvolgende adviezen van de landelijke kerk.

We hebben binnen de kerkenraad besloten dat bij het in- en uitgaan van de kerk er weer mondkapjes worden gedragen, en dit geldt ook in de Martinushof, als u op uw plek zit mag het mondkapje af.

U hoeft geen QRcode te laten zien als u de eredienst wilt bijwonen, daarentegen handteren wij wel weer de 1,5 meter afstand bewaren van andere kerkgangers, daarom wordt u weer een zitplaats aangewezen en krijgt u een teken van onze gastvrouwen als u de kerk weer mag verlaten , echtparen en gezinnen mogen natuurlijk wel naast elkaar zitten. Wilt u na afloop van de eredienst in de Martinushof koffiedrinken dan dient u wel een QRcode te laten zien, dit is ook het geval als u op bv. de donderdagochtend wilt komen koffiedrinken.

We zien ook weer graag dat u zich weer aanmeldt voor de erediensten via een bericht of belletje naar 06-57511169, zodat we vooraf de placering al in orde kunnen maken, dit scheelt een wachtrij bij de ingang van de kerk. ervaring leert ons dat er meestal plek genoeg is in de kerk, dus mocht u vergeten zijn u aan te melden er in de meeste gevallen nog wel een plekje is.

Mocht u zingen bij een van de koren die repeteren in de Martinushof, dan dienst u hiervoor een QRcode te laten zien bij binnenkomst in de zaal.

We bekijken van week tot week hoe nu te handelen.

We hopen als kerkenraad u allen in goede gezondheid te zien bij de erediensten of andere activiteiten in de Martinuskerk en Martinushof.

 

 

 

 

 

 

november 5th, 2021|

Zangavond op Anholtskamp

De eerstvolgende zangavond, georganiseerd door de Protestantse Vrouwendienst, vindt plaats op vrijdag 29 oktober. Door de versoepeling van de coronamaatregelen zijn nu, naast de bewoners, ook mensen van “buiten” Anholtskamp van harte welkom.

De ontvangst met koffie is om 18.30 uur en de avond duurt tot ongeveer 19.45 uur. Voorganger is ds. Rob. Nijhuis en Jonneke Adolfsen verzorgt dit keer de begeleiding op de piano.

Voor de pauze worden christelijke liederen gezongen en houdt ds. Rob. Nijhuis een korte meditatie. Tijdens de pauze kan even bijgepraat worden en wordt er gecollecteerd voor de diaconie van de Martinuskerk. Daarna worden er oud-Hollandse liedjes gezongen en verzorgt Herma Bonenkamp een bijdrage.

Dus houdt u van zingen, zing dan mee en wees van harte welkom! Graag van tevoren even aanmelden op tel. 0547-362652.

oktober 19th, 2021|

Pelgrimstocht door Markelo

De Milieu pelgrimage van Polen naar Glasgow kwam op 1 oktober vanuit Borne in Goor aan en vertrok op zaterdag 2 oktober vandaar via Markelo naar Colmschate.
In Markelo werd de groep onder het gelui van de klokken van de Martinuskerk ontvangen met koffie en koek.
Ook zorgde een team van de Martinuskerk voor de lunch die bij de Wippert werd genuttigd.

Van de pelgrims waren er 6 personen die vanaf het begin hebben meegelopen, al ruim 50 dagen onder weg! In elke overnachtingsplaats voegen zich nieuwe wandelaars bij de groep, terwijl anderen afhaken.
Op 12 oktober hopen ze in IJmuiden de boot naar Engeland te nemen en dan door te wandelen naar Glasgow in Schotland. Daar vindt van 1 tot en met 12 november 2021 de klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats.
Die zou eerst in 2020 worden gehouden maar moest vanwege corona worden uitgesteld.
Deze conferentie (COP 26 genoemd) wordt gezien als de belangrijkste klimaattop sinds de top van 2015 in Parijs. Toen werd door bijna tweehonderd landen het Parijsakkoord gesloten. De landen beloofden hierin de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius door het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De top in Glasgow is bedoeld om landen de kans te geven nieuwe, ambitieuzere klimaatplannen in te dienen om te zorgen dat de afspraken van Parijs in zicht blijven.

De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. De Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo hebben beide het predicaat Groene Kerk.
Bij de pelgrimstocht hoort een petitie die via Internet kan worden getekend: 

https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/

oktober 8th, 2021|

Zangavond

Hoera!!

Eindelijk is het zo ver. Na ruim anderhalf jaar mogen we weer voorzichtig starten met de zangavonden in de Anholtskamp. Deze worden, normaal gesproken, elke laatste vrijdag van de maand gehouden. Helaas is het voorlopig alleen toegankelijk voor de bewoners van de Anholtskamp, maar we hopen natuurlijk dat we binnenkort ook weer mensen van ”buiten” mogen verwelkomen. De eerstvolgende zangavond is op vrijdag 24 september. De leiding van dit zanguurtje is in handen van ds. Deodaat van der Boon en dhr. Bob Visser uit Goor zal op de piano spelen.

Een hartelijke groet van de Prot. Vrouwendienst van de Martinuskerk

september 20th, 2021|

Start Zondag

Zondag 12 september: Startdag bij de Haverkamp!

Op zondag 12 september is er geen dienst in de Martinuskerk, maar komen we om 10.00 uur samen in Zalencentrum de Haverkamp. Als kerk willen we ons oor te luister leggen bij wat er in de gemeenschap speelt. Hiertoe hebben we wijkagent Jordi Scheggetman uitgenodigd, evenals Getty en Janet Eggink, José Prins en Dini Vruwink. Na een welkom met koffie zal ds. Rob. Nijhuis met hen in gesprek over wat zij in hun werk tegenkomen. Wat nemen zij waar, welke verhalen horen zij aan en hoe gaan ze daarmee om? Je bent elkaar nodig, zo zei een van hen in een voorgesprek over het thema van deze dag. Een ander zag een veranderende mentaliteit in de winkel met snellere irritatie bij klanten, wanneer iets niet gaat zoals gewenst. Maar over het algemeen gaat het er bij ons nog gemoedelijk aan toe, zo viel ook te beluisteren tijdens de voorbereiding op de startdag. En hoe staan we er zélf in, als het gaat om onze eigen situatie? Bij wie kunnen wij óns verhaal kwijt?

 

Het programma ziet er als volgt uit (tijden bij benadering):

10.00 uur: ontvangst met koffie en woord van welkom

10.10 uur: in gesprek met Getty en janet Eggink, José Prins, Jordi Scheggetman en Dini Vruwink

10.45 uur: In groepen uiteen:

               * meditatieve wandeling o.l.v. ds. Marten Dijkstra (in twee- of drietallen)

               * instuderen liederen o.l.v. Bep van der Zwan

               * spel over het maken van keuzes

               * creatieve werkvorm voor kinderen

11.30 uur: korte viering (zonder meditatie)

11.45 uur: soep en broodjes

 

Er is plaats voor 65 mensen, kinderen niet meegerekend. Graag van tevoren opgeven via het mobiele nummer 06-57511169 of scriba@pkn-markelo.nl. Er wordt een gift gevraagd voor diaconie en kerk en een bijdrage voor de kosten, waarbij wordt uitgegaan van 5 euro voor de maaltijd.

 

Een bijbels voorbeeld van een ontmoeting

In Lucas 19 vinden we een verhaal, waarin Jezus in gesprek gaat met Zacheüs, een tollenaar. Wat ziet Jezus in hem, waar anderen aan voorbijgaan? Wat beweegt deze belastingambtenaar ertoe om uit de boom te komen, waarin hij was geklommen, toen hij hoorde dat Jezus voorbij zou komen? Wat zegt dit verhaal ons, als het gaat om waardering en aandacht, zowel naar onszelf toe als mensen om ons heen? In de viering zal dit bijbelgedeelte worden gelezen, terwijl het ook een opstap vormt voor de meditatieve wandeling in de omgeving. De ander tevoorschijn luisteren, zo is het thema ook wel omschreven van deze dag. We hopen op boeiende gesprekken en ontmoetingen. 

september 9th, 2021|

Wekelijkse 2e-hands Boekenmarkt

Iedere donderdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur is er een 2e-hands boekenmarkt in de Martinushof, Kerkplein 41 te Markelo. Tijdelijk is deze boekenmarkt vanaf 7 t/m 28 augustus tevens op zaterdagochtend geopend tussen 9.30 en 12.00 uur.

Let op: vanaf 7 t/m 28 augustus, iedere donderdag en zaterdag tussen 9.30 en 15.00 uur, worden er in de jaren-80-zaal van Grand-Café De Kroon (Taets van Amerongenstraat 15 te Markelo) extra boekenmarkten gehouden.
De ingang bevindt zich aan de zijkant en een mondkapje is verplicht. Bezoekersaantal wordt gereguleerd. De zaal is door middel van looproutes ingericht en heeft een eigen ingang; u hoeft dus niet door het café.

Alle boeken zijn van zeer goede kwaliteit, goed gesorteerd en voordelig geprijsd. Er dient wel contant betaald te worden, pinnen is niet mogelijk. De opbrengsten komen geheel ten goede aan de gemeenschap.
Genres zijn o.a.: literaire romans, oorlog, geschiedenis, gedichten, detectives, thrillers, sport, reisverslagen, streekromans, kinder-, hobby- en handwerkboeken, boeken over natuur, dieren, kookboeken, Nederland en andere landen, Twente, kunst, religie en spiritualiteit, vervoer, antiquarische en oude boeken etc.

Veel van deze boeken zijn ons geschonken door de bekende en zeer gewaardeerde boekenmarkt in Delden. Een unieke buitenkans dus!

We ontmoeten u graag in de Martinushof en/of bij Grand-Café De Kroon en vragen uw begrip voor de coronamaatregelen. Mocht u even moeten wachten dan is De Kroon zeker een aanrader.

Namens de boekenmarktcommissie: Bianca, Iet en Jolanda.

augustus 3rd, 2021|
Go to Top