Loading...
Home2017-02-12T18:28:43+01:00

Jubileum Kerkkoor

MARKELO’S KERKKOOR 90 JAAR

Op 14 oktober 2021 hadden wij iets te vieren!

Gebruikelijk was om elke 5 jaar een concert te geven. Echter door de corona maatregelen konden we wel af en toe bij elkaar komen, maar niet om te ZINGEN. En bij een koor gaat het toch om twee dingen: gezelligheid en samen zingen.

Ons koor begon in 1931 met 14 leden maar een jaar later waren het er al meer dan 40!    

“14 October 1931 is het jaar dat ons koor werd opgericht.

Als christelijke zangvereniging kreeg het kerkelijk leven in Markelo een nieuw gezicht.

Oprichter was ds. Schellenberg bij u allen bekend.

En de heer Plomp uit Laren werd de dirigent.”

Zo begint een dichterlijk verslag dat is opgesteld op de 50e verjaardag van het koor.

Ook bij het 50 jarig jubileum in 1981 kwam het koor op de foto en het is imposant om te zien hoeveel leden het koor toen had.

 

Gelukkig kunnen we nu weer samen zingen en zijn we sinds begin januari 2022 met een nieuwe dirigente, Marianne Weenink uit Barchem, weer gaan oefenen om alsnog ons 90-jarig jubileum te vieren met een concert.Helaas hadden we nog maar 22 leden maar gelukkig konden we ons versterken met 5 extra (tijdelijke?) leden waaronder 2 mannen.

Nu zijn we weer zo ver dat we het aandurven een jubileumconcert te organiseren op 13 mei 2022. Ons 90½ jarig jubileum met als motto: “Een lach en een traan”.

Samen met het a capella koor Close Company uit Bathmen onder leiding van Jurrien Zaagman bieden we u een zeer gevarieerd programma met een mix van geestelijke liederen en barber-  en close harmony songs.

De begeleiding van het Markelo’s kerkkoor is met Roel Praas achter de piano. Ira Wunnekink speelt op de hobo en zal samen met Roel Praas enkele stukken spelen. Uiteraard zingt Close Company zonder begeleiding.

Het concert is in de Martinuskerk in Markelo en begint om 19.30 uur.

De kerk is vanaf 19.00 uur open en de toegang is vrij.

Na afloop om ong. 21.00 uur bent u uitgenodigd voor een gezellig samenzijn waar u ons koor kunt feliciteren maar ook kunt u daar afscheid nemen van het koor, want het koor heeft besloten om te stoppen omdat er na het concert te weinig leden over blijven..

 

 

mei 9th, 2022|

Corona Update

Vanaf vrijdag 25 februari mogen wij als kerk de coronaregels versoepelen, dit houdt in dat u vanaf dan niet meer hoeft aan te melden voor de eredienst, geen vaste zitplaats krijgt aangewezen en u ook geen mondmasker meer hoeft te dragen. We kunnen ons voorstellen dat u deze versoepelingen nog erg snel vindt gaan, daarom willen we u toch de mogelijkheid bieden om in de kerk enige afstand te bewaren. In het middengedeelte hoeft u geen afstand meer te bewaren en hoeft er ook tussen de banken geen rij vrij te worden gelaten. Aan de zijkanten willen we u de gelegenheid bieden om nog enige afstand van elkaar te houden, door hier een bank tussen de rijen vrij te laten. Daardoor zullen in  de kerk nog niet alle banken beschikbaar zijn en is er nog enigszins een beperking van het aantal plekken.

U hoeft vanaf zondag 27 februari dan ook geen Corona toegangs bewijs meer te tonen als u wilt koffiedrinken na afloop van de dienst of bij koorrepetities.

februari 18th, 2022|

Kerstviering Anholtskamp

Elk jaar wordt er in december voor de bewoners van de Anholtskamp een kerstviering gehouden in de grote zaal. Door de nog steeds geldende beperkingen kan dat ook dit jaar niet doorgaan.

Daarom zal er op vrijdag 17 december een viering opgenomen worden in de Martinushof die de bewoners later via Youtube of Kerkdienstgemist kunnen horen en zien. We hopen ons op deze manier toch met elkaar verbonden te voelen.

De meditatie in deze dienst is van ds. Marten Dijkstra. Er worden in de dienst kerstliederen gezongen en mooie muziek gespeeld op piano en dwarsfluit. Ook zal er een kerstverhaal worden verteld.

We wensen iedereen gezegende kerstdagen, een gezond 2022 en hopen dat er dan weer een normale kerstviering kan worden gehouden.

                        Een hartelijke groet van de Protestantse Vrouwen Dienst

december 14th, 2021|

Corona Update

Erediensten in de decembermaand

De kerkenraad heeft in een extra vergadering besloten om in december alleen online (ere)diensten aan te gaan bieden, dit houdt concreet in dat de dienst van 28 november voorlopig de laatste fysiek bezochte eredienst zal zijn.

 

We kwamen tot dit besluit omdat in de decembermaand bij bijna alle diensten er andere regels gaan gelden, en het moet wel duidelijk en werkbaar zijn en blijven voor iedereen met een functie, en iedereen die de diensten wil gaan bezoeken. Zo heb je de “gewone” zondagse diensten zonder QRcode, maar bij het koffiedrinken na afloop wel weer een QRcode. Dan heb je de diensten die in de avond zijn gepland, zoals de kerstnachtdienst en de volkskerstzang, deze mogen momenteel niet worden gehouden, omdat net als de winkels de kerk om 18.00 uur gesloten moet worden, of je moet de dienst gaan behandelen als een evenement of theatervoorstelling maar daarvoor zijn dan weer aparte regels opgesteld.  

De diensten worden rechtstreeks of vooraf opgenomen via kerkdienstgemist uitgezonden.

De Martinushof blijft voorlopig nog open voor vergaderingen en koorrepetities, maar ook hier zal het een en ander mogelijk anders verlopen dan dat u gewend bent. Zo mag er bijvoorbeeld na 20.00 uur geen koffie meer worden geschonken.

 

Voor rouwdiensten en condoleances worden uitzonderingen gemaakt, deze diensten kunnen uiteraard in de Martinuskerk en Martinushof worden gehouden, echter ook hier is een beperking in het aantal zitplaatsen voor genodigden beschikbaar.

 

Met het zeer hoge aantal coronabesmettingen in het land maar ook in onze gemeente, is enige waakzaamheid en zorgvuldigheid op zijn plaats, laten we goed op elkaar passen en geen bron van besmetting zijn voor onze naasten.

 

 

november 19th, 2021|
Go to Top