Loading...
Home2017-02-12T18:28:43+01:00

Kerstviering Anholtskamp

Elk jaar wordt er in december voor de bewoners van de Anholtskamp een kerstviering gehouden in de grote zaal. Door de nog steeds geldende beperkingen kan dat ook dit jaar niet doorgaan.

Daarom zal er op vrijdag 17 december een viering opgenomen worden in de Martinushof die de bewoners later via Youtube of Kerkdienstgemist kunnen horen en zien. We hopen ons op deze manier toch met elkaar verbonden te voelen.

De meditatie in deze dienst is van ds. Marten Dijkstra. Er worden in de dienst kerstliederen gezongen en mooie muziek gespeeld op piano en dwarsfluit. Ook zal er een kerstverhaal worden verteld.

We wensen iedereen gezegende kerstdagen, een gezond 2022 en hopen dat er dan weer een normale kerstviering kan worden gehouden.

                        Een hartelijke groet van de Protestantse Vrouwen Dienst

december 14th, 2021|

Corona Update

Erediensten in de decembermaand

De kerkenraad heeft in een extra vergadering besloten om in december alleen online (ere)diensten aan te gaan bieden, dit houdt concreet in dat de dienst van 28 november voorlopig de laatste fysiek bezochte eredienst zal zijn.

 

We kwamen tot dit besluit omdat in de decembermaand bij bijna alle diensten er andere regels gaan gelden, en het moet wel duidelijk en werkbaar zijn en blijven voor iedereen met een functie, en iedereen die de diensten wil gaan bezoeken. Zo heb je de “gewone” zondagse diensten zonder QRcode, maar bij het koffiedrinken na afloop wel weer een QRcode. Dan heb je de diensten die in de avond zijn gepland, zoals de kerstnachtdienst en de volkskerstzang, deze mogen momenteel niet worden gehouden, omdat net als de winkels de kerk om 18.00 uur gesloten moet worden, of je moet de dienst gaan behandelen als een evenement of theatervoorstelling maar daarvoor zijn dan weer aparte regels opgesteld.  

De diensten worden rechtstreeks of vooraf opgenomen via kerkdienstgemist uitgezonden.

De Martinushof blijft voorlopig nog open voor vergaderingen en koorrepetities, maar ook hier zal het een en ander mogelijk anders verlopen dan dat u gewend bent. Zo mag er bijvoorbeeld na 20.00 uur geen koffie meer worden geschonken.

 

Voor rouwdiensten en condoleances worden uitzonderingen gemaakt, deze diensten kunnen uiteraard in de Martinuskerk en Martinushof worden gehouden, echter ook hier is een beperking in het aantal zitplaatsen voor genodigden beschikbaar.

 

Met het zeer hoge aantal coronabesmettingen in het land maar ook in onze gemeente, is enige waakzaamheid en zorgvuldigheid op zijn plaats, laten we goed op elkaar passen en geen bron van besmetting zijn voor onze naasten.

 

 

november 19th, 2021|

Zangavond Anholtskamp

Een bericht van de Prot. Vrouwendienst van de Martinuskerk in Markelo We organiseren in Anholtskamp al vele jaren op de laatste vrijdag van de maand een zangavond. Door Corona heeft dit anderhalf jaar  stil gelegen. Wat waren we blij, dat we in september weer mochten beginnen.

Helaas moeten we u nu berichten dat door de aangescherpte coronamaatregelen we de zangavond van 26 november  niet door kunnen laten gaan.

Mocht  in december de Kerstviering wel door kunnen gaan, dan hoort u dat tijdig van ons.

We hopen dat er gauw weer betere tijden komen.

Een hartelijke groet van de commissie van de Prot. Vrouwendienst

november 16th, 2021|

Corona update

Op donderdag 4 november is de kerkenraad in een extra vergadering bij elkaar gekomen om te besluiten over de nieuwste coronamaatregelen van de overheid en de daaropvolgende adviezen van de landelijke kerk.

We hebben binnen de kerkenraad besloten dat bij het in- en uitgaan van de kerk er weer mondkapjes worden gedragen, en dit geldt ook in de Martinushof, als u op uw plek zit mag het mondkapje af.

U hoeft geen QRcode te laten zien als u de eredienst wilt bijwonen, daarentegen handteren wij wel weer de 1,5 meter afstand bewaren van andere kerkgangers, daarom wordt u weer een zitplaats aangewezen en krijgt u een teken van onze gastvrouwen als u de kerk weer mag verlaten , echtparen en gezinnen mogen natuurlijk wel naast elkaar zitten. Wilt u na afloop van de eredienst in de Martinushof koffiedrinken dan dient u wel een QRcode te laten zien, dit is ook het geval als u op bv. de donderdagochtend wilt komen koffiedrinken.

We zien ook weer graag dat u zich weer aanmeldt voor de erediensten via een bericht of belletje naar 06-57511169, zodat we vooraf de placering al in orde kunnen maken, dit scheelt een wachtrij bij de ingang van de kerk. ervaring leert ons dat er meestal plek genoeg is in de kerk, dus mocht u vergeten zijn u aan te melden er in de meeste gevallen nog wel een plekje is.

Mocht u zingen bij een van de koren die repeteren in de Martinushof, dan dienst u hiervoor een QRcode te laten zien bij binnenkomst in de zaal.

We bekijken van week tot week hoe nu te handelen.

We hopen als kerkenraad u allen in goede gezondheid te zien bij de erediensten of andere activiteiten in de Martinuskerk en Martinushof.

 

 

 

 

 

 

november 5th, 2021|

Zangavond op Anholtskamp

De eerstvolgende zangavond, georganiseerd door de Protestantse Vrouwendienst, vindt plaats op vrijdag 29 oktober. Door de versoepeling van de coronamaatregelen zijn nu, naast de bewoners, ook mensen van “buiten” Anholtskamp van harte welkom.

De ontvangst met koffie is om 18.30 uur en de avond duurt tot ongeveer 19.45 uur. Voorganger is ds. Rob. Nijhuis en Jonneke Adolfsen verzorgt dit keer de begeleiding op de piano.

Voor de pauze worden christelijke liederen gezongen en houdt ds. Rob. Nijhuis een korte meditatie. Tijdens de pauze kan even bijgepraat worden en wordt er gecollecteerd voor de diaconie van de Martinuskerk. Daarna worden er oud-Hollandse liedjes gezongen en verzorgt Herma Bonenkamp een bijdrage.

Dus houdt u van zingen, zing dan mee en wees van harte welkom! Graag van tevoren even aanmelden op tel. 0547-362652.

oktober 19th, 2021|
Go to Top