Loading...
Home 2017-02-12T18:28:43+02:00

Online eredienst zondag 3 januari 2021 vanaf 10.00 uur

Oorspronkelijk hadden we in gedachten, dat de eerste dienst van 2021 een wat meer bijzonder karakter zou moeten hebben: de drie predikanten zouden voorgaan in een korte morgengebed en daarna zouden we uitgebreid samen nieuwjaarswensen uit kunnen wisselen in de Martinushof. Maar… als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan…
Daarom komen Marten, Rob. en Deodaat op zondagmorgen 3 januari via het scherm bij ú aan. Natuurlijk om u een gezegend 2021 te wensen, maar ook een uiterst korte overdenking. Ieder neemt een geschenk mee: goud, wierook en mirre.
ds. Deodaat van der Boon.

U kunt de liturgie van deze dienst hier downloaden.

U kunt deze dienst bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo of het YouTube-kanaal van Martinuskerk Markelo.

december 30th, 2020|

Online oudejaarsvesper vanaf 19.30 uur

Op oudejaarsdag zal een vesper – een avondgebed – worden uitgezonden vanuit de Martinuskerk. We vonden het belangrijk om dit bijzondere jaar af te sluiten met een moment van bezinning, inkeer èn vooruitblik. Voorgangers zijn Marten Dijkstra, Deodaat van der Boon en Rob. Nijhuis.
We zullen luisteren naar pianomuziek van Jonneke Adolfsen en teksten uit de Bijbel. We bidden en zijn stil. Ja ook stil omdat niet overal woorden voor zijn …… Maar er zal ook toekomstmuziek klinken. Want het nieuwe jaar 2021 is een jaar Anno Domini; een jaar ‘Onzes Heren’.
ds. Rob. Nijhuis

U kunt de orde van dienst van deze vesper hier downloaden.

U kunt deze dienst bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo of het YouTube-kanaal van Martinuskerk Markelo.

december 29th, 2020|

Eredienst zondag 27 december vanaf 10.00 uur

Uit het dagboek van Simeon
Tijdens deze online dienst gaat ds. Marten Dijkstra voor.
Kort geleden kwam een originele brief van Jules Schelvis uit 1945 te voorschijn, een van de weinigen die kamp Sobibor hebben overleefd. Een kleindochter van hem heeft een keer het pad van haar opa samen met hem gevolgd. Dat was dit jaar te zien op tv, in het kader van 75 jaar vrijheid. Wat er in die donkere periode is gebeurd, blijft zo voor het nageslacht bewaard. Op een vergelijkbare wijze is de evangelist en arts Lucas op onderzoek uitgegaan om bronnen te raadplegen over Jezus van Nazareth. Hij stuit dan ook op een ontmoeting van Jozef en Maria met een zekere Simeon bij hun bezoek in de tempel te Jeruzalem. Jezus is nog maar pas geboren. Maria zal Hem bij zich dragen. Niets bijzonders. Maar deze Simeon ziet meer en geeft een vooruitblik op wat nog komen gaat. Wie onder de ouderen weten vanuit hun wijsheid en inzichten nu te duiden wat ons overkomt of nog te wachten staat?

U kunt deze dienst bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo of het YouTube-kanaal van Martinuskerk Markelo.

De orde van dienst kunt u hier downloaden: 2020-12-27 liturgie eredienst

december 26th, 2020|

1e Kerstdag vanaf 10.00 uur

Tijdens deze online dienst gaat ds. Deodaat van der Boon voor.
Op deze kerstmorgen van 2020 een dienst waarbij we niet in de kerk zitten maar er wel mee zijn verbonden. Gerrolt Droogsma bespeelt het orgel en Wim Schottink speelt trompet. Een korte dienst met veel afwisseling. Het ‘kerstgevoel’ is voor heel veel mensen een ‘ver-weg-gevoel’ door alles wat rondom Corona speelt. Is daar ‘tegengif’ voor? Wat kan ik stellen tegenover het donker dat ons zo in zijn greep lijkt te hebben? Het aloude verhaal kan ons weer op poten zetten….

Deze dienst is te bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo of het YouTube-kanaal van Martinuskerk Markelo.

Voor de orde van dienst kijk hier: 2020-12-25 liturgie 1e kerstdag

december 22nd, 2020|

Kerstnachtdienst – geen plaats in de herberg

Tijdens deze online dienst, vanaf 22.00 uur te zien via https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo en het YouTube-kanaal van Martinuskerk Markelo, gaat ds. Marten Dijkstra voor.
Op zoek naar een plek om wat te eten en de nacht door te brengen zouden Jozef en Maria op kerstavond in het anders zo gastvrije Markelo veel gesloten deuren tegenkomen. Hoe haaks staat dit op de uitnodiging van Jezus, welke we in het evangelie van Mattheüs tegenkomen: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.’ (NBV 2004, hoofdstuk 11: 28) Wie ziek was, vond bij Hem geen gesloten hart. Of moeten we net als toen het buitengebied in, op zoek naar een boerenplaats, om te horen: Vandaag is jullie een redder geboren. Om te zien: een kind in doeken gewikkeld, liggend in een voederbak… In de kerstnacht wil ik dit spoor volgen. Wie meewil, kan aansluiten.

De liturgie kunt u hier downloaden: 2020-12-24 liturgie kerstnachtdienst

december 21st, 2020|

Kerstfilm voor en door kinderen 24 december vanaf 16.45 uur

Het kerstverhaal uit de Bijbel is op een nieuwe manier bewerkt en geschreven en alle kinderen van de nevendienst hebben hieraan meegewerkt door er tekeningen bij te maken. Deze zijn geplakt in het kerstverhaal en op kerstavond zien we het eindresultaat in de vorm van een mooie kerstfilm. Vanaf 16.45 uur is deze te zien op het YouTube-kanaal van Martinuskerk Markelo.


De droomduiding van het kerstverhaal

december 21st, 2020|