Op zondagmorgen 01 april 2018 (Eerste Paasdag) organiseert de Zondagsschool het paasontbijt, waarvoor iedereen, jong en oud van harte wordt uitgenodigd. Voorganger tijdens het ontbijt is ds Marten Dijkstra.

Het ontbijt zal plaatsvinden om 9.00 uur in de grote zaal van de Martinushof.

Opgave graag vóór 28 maart a.s. bij een van onderstaande personen: zodat de leiding van de zondagschool weet voor hoeveel mensen zij de tafel moeten dekken.

Hettie Hollander tel: 0547-362351

Diana Zendman tel: 0547- 364436

of op de formulieren achter in de kerk.

Aansluitend aan het paasontbijt is er om 10.30 uur de paasdienst in de Martinuskerk waarin ds Rob Nijhuis voorgaat.