Ook dit jaar doet de Martinuskerk mee aan de Paasgroetenactie van Kerk in Actie, georganiseerd door de ZWO-commissie.

Wat houdt de Paasgroetenactie in? Dit betekent dat er kaarten gestuurd worden aan gevangenen in Nederland of aan Nederlandse gevangenen in het buitenland. Het zijn dubbele kaarten, één is voor de gedetineerde zelf, daarop kunt u een groet, wens of gedicht schrijven en uw naam (nooit een adres/woonplaats of andere contactgegevens!). Op de andere kaart plakt u alleen een postzegel, het is de bedoeling dat de gedetineerde deze kaart dan zelf naar een dierbare kan sturen.

Juist in deze eenzame coronatijd kunnen de gedetineerden wel een hart onder de riem gebruiken. En ze waarderen het dan ook zeer om een kaart te ontvangen, zeker als er een persoonlijke boodschap op staat. Ook al weet u niet wie de kaart ontvangt, het feit dat er aan hen gedacht wordt doet de gevangenen erg goed.
Kijk voor meer info over de actie ook op de landelijke website: https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/

Door de huidige situatie is het niet mogelijk om de kaarten uit te delen tijdens de kerkdiensten. Daarom vragen wij u om contact op te nemen met Ton Oostdijk (06-55 95 04 22) of Tineke Zomer (0547-26 32 33), zij zorgen er dan voor dat u de kaarten op kunt halen of bezorgen ze bij u thuis. Mailen kan ook met martinushof@pkn-markelo.nl.
Als u de kaarten heeft ingevuld (er zit een uitgebreide beschrijving bij), dan kunt u deze deponeren in de brievenbus bij de Martinushof, uiterlijk op donderdag 25 februari a.s.

Wij hopen dat velen van u de moeite willen nemen om paasgroeten te sturen. Namens de ZWO/Kerk in Actie groep wensen wij u een blij Paasfeest.