Picture1Open Dag Martinuskerk en Martinushof – voor alle Markeloërs – Groot Succes!!!   Onthulling van de Gedachtenisboom.     De Open Dag die afgelopen zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur werd georganiseerd door de Kerkenraad van de Martinuskerk heeft de hele dag in het teken gestaan van Samen kerk zijn. De Open Dag is de afsluiting van de jaarlijkse actie Kerkbalans.   De actie Kerkbalans heeft dit jaar als thema gekregen; Noaberschap – Wi’j bint oe neudig! en is gestart op 21 januari met het luiden van de kerkklokken door Sarah ten Brummelaar in het bijzijn van de Noabers van de Martinuskerk. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om alle Markeloërs  te betrekken bij de actie kerkbalans met als centraal doel de kerk voor het dorp Markelo te behouden, nu en voor de toekomst! De kerk speelt een zeer belangrijke centrale rol in het dorp en de Martinuskerk is een icoon voor Markelo. Het zou mooi zijn als dit zo zou kunnen blijven!   Alle groepen, clubs, koren, pastorale teams, boekenmarkt, stichting Heemkunde maar ook de beide uitvaartondernemingen  hebben zich in de meest brede zin van het woord gepresenteerd in de Martinushof om te laten zien dat wat ze voor Markelo organiseren. In de Martinuskerk hebben alle koren van zich laten horen! Het orgel is bespeeld, uitleg gegeven over de ramen en de diaconie heeft de acties die zij ontwikkeld voor  onze medemensen gepresenteerd. De zeer vele vrijwilligers die de Martinuskerk kent zijn nagenoeg allemaal aanwezig geweest en hebben hun (enorme) steentje bijgedragen.   Aan het einde van de Open Dag is de gedachtenisboom onthuld. Een herdenkingsboom die een prachtige plaats krijgt in de Martinuskerk. De gedachtenisboom dient om onze dierbare overledenen niet te vergeten.  In de kerk is het gebruikelijk het kerkelijk jaar af te sluiten met een herdenkingsdienst voor de overledenen. De gedachtenisboom is beschikbaar gesteld door Jan en Giny Wessels en de boom is bewerkt door John Hofman.   De ondernemende Noabers van de Martinuskerk hebben in alle afgelopen weken met warme hand bijgedragen aan het succes van de actie Kerkbalans en de Open Dag. Alle hapjes, drankjes, broodjes en koffie zijn volledig belangeloos door hun aangeboden.   De actie Kerkbalans wordt dinsdag 7 februari afgesloten met het tellen van de toegezegde  giften van alle Markeloërs. Tot en met dinsdag 18.00 uur staan de grijze tonnen bij de donatiepunten in het dorp bij de ondernemers. Dinsdagavond vanaf 19.00 uur wordt de opbrengst geteld.   Het resultaat zal aan alle Markeloërs bekend worden gemaakt via het kerkblad en Maarkels Nieuws. De Kerkenraad wil iedereen die heeft meegewerkt aan het succes van de actie Kerkbalans en de Open Dag, heel hartelijk bedanken!