Licht in het donker
Amos Oz beschrijft in zijn autobiografie de onzekere situatie van joden die zich in Palestina vestigden en de periode sinds het uitroepen van de staat Israël. Voedsel moest op de bon. Elektriciteit viel soms uit. Van allerlei kanten zagen ze de dreiging van oorlog en geweld. Zijn boek heeft als titel: Een verhaal over liefde en duisternis. Intussen zien we hoe er verdragen worden gesloten met omringende landen. Zal dit een garantie zijn voor vrede en stabiliteit? Bij de profeet Jesaja werden ook bondgenootschappen gezocht, maar het aller voornaamste verbond werd uit het oog verloren. Die van God met zijn volk. Welk licht werpt dat op de situatie van vandaag? Daar wil ik zondag op ingaan.
Ds. Marten Dijkstra

U kunt deze dienst live volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo