Aan alle gemeenteleden van de Martinuskerk voor alle Markeloers.

Middels deze weg wil de Kerkenraad van de PG Markelo kenbaar maken dat zij zich achter het uitgebrachte persbericht schaart van Ds. Rene de Reuver, scriba van de generale synode, inzake de Nashville-verklaring.

Als Kerkenraad willen wij benadrukken dat iedereen in onze Martinuskerk welkom is en zich welkom mag voelen.

Onderstaand kunt U het persbericht van Ds. de Reuver lezen.

Mocht u vragen hebben over het persbericht of anderszins behoefte voelen met onze dominees of kerkenraadsleden te spreken over deze kwestie schroomt u dan niet maar weet ons te vinden bij de zondagse Eredienst, via telefoon, mail of anderszins.

Wensen wij een ieder Gods zegen toe!

Met vriendelijke groet,

Namens,

Ds. Marten Dijkstra
Ds. Rob. Nijhuis
De Kerkenraad van de PG Markelo

Bijlage: persbericht

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring.

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.