“Nood leert bidden”. Deze uitspraak gaat nogal eens op, wanneer je pas je hulp bij God zoekt, op het moment dat alle andere opties niet meer helpen. Maar wat als je het vertrouwen mist om nog te hopen op een
reactie van Boven? Of is God in staat om de afstand tussen jou en Hem te overbruggen? Met Pinksteren hoorde ik van een jongere, die dat laatste tot zijn eigen verrassing had ontdekt. 
Deze meditatie vond plaats in de Martinuskerk tijdens de gedachtenisdienst die in besloten kring werd gehouden op 6 juni 2020.