Van de hemelvaart van Jezus kun je je vele voorstellingen maken of misschien juist geen enkele. Het evangelie van Marcus is er kort over. Des te meer horen we van een hemelse opdracht: het verhaal van Jezus delen met de mensen om ons heen, omzien naar elkaar. Ds. Marten Dijkstra verzorgt deze meditatie vanaf de Markeloseberg.