Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte op 14 december jl. heeft de kerkenraad, met pijn in het hart, besloten om de kerk weer te sluiten.

We zijn ons ervan bewust dat, juist in deze tijden, de kerk zeer gemist zal worden maar we hebben gehandeld vanuit onze medeverantwoordelijkheid voor de samenleving in het algemeen.  

Alle erediensten en andere (kerst)activiteiten kunt u op de aangegeven tijden bekijken via kerkdienstgemist.nl (https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo).  Het is ook mogelijk om de filmpjes op een later tijdstip terug te kijken.

Uiteraard proberen we zo goed mogelijk, op andere manieren, de contacten met onze gemeenteleden te onderhouden. Zoals dat nu ook gebeurde zal dat veelal telefonisch zijn. Kent u mensen in uw omgeving die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken i.v.m. ziekte of anderszins, aarzel dan niet en geef dit door aan onze ouderling Gerda Vedders-Vasters op tel. 06-51029818. We willen er juist nu zeker voor alle Markeloërs zijn!
Namens de kerkenraad wensen we iedereen gezegende kerstdagen en hopen we u, indien mogelijk eind januari 2021, weer live in onze Martinuskerk te mogen begroeten.