Liturgische bloemstukken 2022

4de Advent Zondag

3de Advent Zondag

2de Advent Zondag

Advent 2022

 

Liturgische bloemstukken 2021

Doopdienst 05-september-2021

De kleur wit in dit symbolisch bloemstuk staat voor vreugde,

feest, waarheid en reinheid.

De twee bladen van de vingerplant zijn  de handpalmen van God

 waarin  de naam van Sara  geschreven staat.

De roos symboliseert Sara , liefde en geluk voor haar en haar familie.

De roos wordt omringt door gipskruid , de dopeling omringt door onze gemeente.

De drie chrysanten staan symbool voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

 in wiens naam  je gedoopt wordt.

De klimop is het teken van trouw van onze God.

Doopdienst 04-juli-2021

“Vandaag een bijzonder symbolisch bloemstuk, omdat we een volwassene- én kinderdoop hebben. Vandaar ons hoogteverschil in het stuk. 

Moeder Marleen wordt gesymboliseerd in de hoge roze roos, omgeven door het gipskruid dat staat voor onze gemeente. Gedragen op Gods vleugels, gesymboliseerd in de grote Aspedistra-bladeren, waaruit de klimop stroomt als teken van Gods trouw.

De witte roos, laag ernaast, staat voor Luuk. Wit is de kleur van reinheid en zuiverheid én feest, wat het vandaag met een dubbele doop, zeker is!

God die als een arend over zijn jongen waakt en voortdurend er boven blijft zweven, 

Zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt.

Mensenkind, je krijgt vertrouwen, maar het wordt ook van jou gevraagd.

Weet op wie je steeds kunt bouwen, wie jou op zijn vleugels draagt.”

Tekst  symbolisch bloemstuk , gedachtenisdienst 29 mei  2021

Het symbolisch bloemstuk bij deze dienst is geplaatst op een paars kleed, de kleur van rouw en verlies.

De drie witte gerbera’s staan voor de drie-eenheid de Vader, de Zoon en Heilige Geest.

De 7 witte rozen ,  7 het getal van volheid , voltooiing en rust.

De kleur wit beeld hoop uit en de onvoorwaardelijke liefde van God.

De rozen staan voor de liefde: de liefde voor de mensen die we moeten missen en de liefde die we van hen ontvingen.

De groene klimop vormt de verbinding met de nooit eindigende trouw van God.

Het kruis staat voor de verbinding van de aarde met de hemel.

 

Johanna Bekkernens

Jacqueline Gootjes

 

Pinksteren 2021

Drie rode rozen staan symbool voor de Vader, Zoon & Heilige Geest. De rode bloemen in de schikking verwijzen naar het vuur, dat staat voor geestkracht, sterke moraal en inspiratie.

De grassen tussen de bloemen symboliseren een hevige wind die plotseling met veel geraas opstak.

De zeven gladiolen verbeelden de vuurtongen. 

Vier kleine bloemenvaasjes zijn verbonden met een lint passend bij de presentatie van de nieuwe kerkrentmeesters.

De klimop staat voor verbondenheid en trouw. 

Palm Pasen

 

 

Liturgische bloemstukken 2020

3de Advents zondag

In de adventstijd wordt de komst van Jezus verwacht. De duisternis zal door Hem doorbroken worden. Hij is de nieuwe loot, uit de stam van David:

Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaī, een telg bloeit op aan zijn wortels.

Op deze derde zondag van Advent schijnt het licht weer meer door de duisternis en is de liturgische kleur roze. Deze kleur betekent “verheugen in de komst” en vind je terug in de roze bloemen (de orchidee) die naast de twijg is toegevoegd: we verheugen ons op de nieuwe loot uit de stam van David, of te wel het kindje Jezus. Ook zijn er weer meer verschillende witte bloemen toegevoegd, de duisternis wordt steeds meer doorbroken, het wijkt voor het licht. De weg naar het licht, uitgebeeld door de parels, groeit verder naar dit licht. De derde adventskaars kan aangestoken worden, het feest komt dichterbij!

2de Advents zondag

In de adventstijd wordt de komst van Jezus verwacht. De duisternis zal door Hem doorbroken worden. Hij is de nieuwe loot, uit de stam van David:

Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaī, een telg bloeit op aan zijn wortels.

Met de tweede zondag is er meer “licht” in het stuk gekomen. De dode, dorre bladeren zijn weg, het groene mos is nu weer zichtbaar. We gaan verder op weg naar het licht. De parels die op een rij liggen, verwijzen hier ook naar. De witte bloemen gaan net open, ook zij zijn op weg naar het licht. De klimopranken, links in het stuk, staan voor trouw: het vertrouwen in de toekomst. De tweede kaars, van deze tweede advent, maakt het stuk voor deze zondag helemaal af.

 

Gedachtenisdienst

Doopdienst september 2020

De groene bladeren symboliseren de vleugels van een AREND die waakt over zijn jongen en voortdurend erboven blijft zweven. Zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zoals een moeder haar kind beschermt.

De witte ROOS symboliseert “de dopeling Valentijn”. De dopeling is ook verbonden met zijn ouders en broertje, samen met de gemeente, alle gesymboliseerd door het gipskruid.

Op het witte kleed ligt klimop als teken van houvast. De kleur groen staat symbool voor: Hoop, Groei, en Liefde voor de toekomst.

Startzondag september 2020

Toelichting Liturgisch bloemstuk (Jacqueline Gootjes en Annemieke Wassink-Schonewille)

“Samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn en het gemis ervaren van elkaar niet nabij te kunnen zijn., beseffen we maar al te goed hoe waar dit is. We voelen een soort van isolement, in dit bloemstuk weergegeven door de grot, in het midden van het tafereel. We zitten opgesloten, weinig in staat om contact te maken. Dit geldt natuurlijk ook voor de hele wereld, gesymboliseerd door de grote teil waar het hele stuk in staat. Toch maakt God het leven goed, bij Hem kunnen we altijd thuiskomen. De drie grote zonnebloemen, achter de grot, laten zien dat het Licht van God (het licht van vergeving, die over je leven valt) ons altijd steunt in onze rug. Wij bloeien in Gods Licht. Ook zien we bij de zonnebloemen, twee rode rozen, zij staan symbool voor de Liefde van God. De rode kleur komt terug in de bloemen die vóór in de schikking staan. De bloemen zijn in veel verschillende vormen en zijn gekozen om de verscheidenheid in onze gemeente te laten zien. De rode kleur maakt dat het toch een geheel is, een vurige kleur die verwijst naar de Geest. Ook die is bij ons in deze moeilijke tijd. De groen blijvende klimop, rondom het, staat voor de altijd blijvende trouw van God.

 

 

Tekst behorende bij symbolisch bloemstuk juli/augustus 2020

DOOR CORONA GESCHEIDEN
EIGEN WEGEN GEGAAN
DE LIEFDE VAN GOD
MEEDRAGEND IN ONS HART

KOMEN WEER SAMEN
OM GODS WOORD TE HOREN
MET ELKAAR TE BIDDEN
TE LUISTEREN NAAR MUZIEK

EEN VEELKLEURIGE GEMEENTE
VERBONDEN DOOR GODS TROUW
HET LICHT OP ONS LEVENSPAD

De takken van de druivenstronk staan symbool voor de mensen, gescheiden door corona. Ze komen in het midden weer samen, verbonden door Gods eeuwige trouw (de klimop). De bloemen als de bonte veelkleurige gemeente, ieder mens met een eigen persoonlijkheid. Samen bidden, luisteren naar Zijn woord, Gods licht op ons levenspad (de brandende kaars en het lichte kleed).
Gemaakt door Johanna Klein Velderman en Diny Izaks.

 

Liturgische bloemstukken 2019

Gedachtenisdienst september 2019