Liturgisch Bloemstuk 2020-11-30T14:04:24+01:00

Liturgische bloemstukken 2020

Doopdienst september 2020

De groene bladeren symboliseren de vleugels van een AREND die waakt over zijn jongen en voortdurend erboven blijft zweven. Zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zoals een moeder haar kind beschermt.

De witte ROOS symboliseert “de dopeling Valentijn”. De dopeling is ook verbonden met zijn ouders en broertje, samen met de gemeente, alle gesymboliseerd door het gipskruid.

Op het witte kleed ligt klimop als teken van houvast. De kleur groen staat symbool voor: Hoop, Groei, en Liefde voor de toekomst.

Startzondag september 2020

Toelichting Liturgisch bloemstuk (Jacqueline Gootjes en Annemieke Wassink-Schonewille)

“Samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn en het gemis ervaren van elkaar niet nabij te kunnen zijn., beseffen we maar al te goed hoe waar dit is. We voelen een soort van isolement, in dit bloemstuk weergegeven door de grot, in het midden van het tafereel. We zitten opgesloten, weinig in staat om contact te maken. Dit geldt natuurlijk ook voor de hele wereld, gesymboliseerd door de grote teil waar het hele stuk in staat. Toch maakt God het leven goed, bij Hem kunnen we altijd thuiskomen. De drie grote zonnebloemen, achter de grot, laten zien dat het Licht van God (het licht van vergeving, die over je leven valt) ons altijd steunt in onze rug. Wij bloeien in Gods Licht. Ook zien we bij de zonnebloemen, twee rode rozen, zij staan symbool voor de Liefde van God. De rode kleur komt terug in de bloemen die vóór in de schikking staan. De bloemen zijn in veel verschillende vormen en zijn gekozen om de verscheidenheid in onze gemeente te laten zien. De rode kleur maakt dat het toch een geheel is, een vurige kleur die verwijst naar de Geest. Ook die is bij ons in deze moeilijke tijd. De groen blijvende klimop, rondom het, staat voor de altijd blijvende trouw van God.

 

Tekst behorende bij symbolisch bloemstuk juli/augustus 2020

DOOR CORONA GESCHEIDEN
EIGEN WEGEN GEGAAN
DE LIEFDE VAN GOD
MEEDRAGEND IN ONS HART

KOMEN WEER SAMEN
OM GODS WOORD TE HOREN
MET ELKAAR TE BIDDEN
TE LUISTEREN NAAR MUZIEK

EEN VEELKLEURIGE GEMEENTE
VERBONDEN DOOR GODS TROUW
HET LICHT OP ONS LEVENSPAD

De takken van de druivenstronk staan symbool voor de mensen, gescheiden door corona. Ze komen in het midden weer samen, verbonden door Gods eeuwige trouw (de klimop). De bloemen als de bonte veelkleurige gemeente, ieder mens met een eigen persoonlijkheid. Samen bidden, luisteren naar Zijn woord, Gods licht op ons levenspad (de brandende kaars en het lichte kleed).
Gemaakt door Johanna Klein Velderman en Diny Izaks.

Liturgische bloemstukken 2019

Gedachtenisdienst september 2019