Liturgisch Bloemstuk 2020-09-14T16:29:23+02:00

Liturgische bloemstukken 2020

Startzondag september 2020

Toelichting Liturgisch bloemstuk (Jacqueline Gootjes en Annemieke Wassink-Schonewille)

“Samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn en het gemis ervaren van elkaar niet nabij te kunnen zijn., beseffen we maar al te goed hoe waar dit is. We voelen een soort van isolement, in dit bloemstuk weergegeven door de grot, in het midden van het tafereel. We zitten opgesloten, weinig in staat om contact te maken. Dit geldt natuurlijk ook voor de hele wereld, gesymboliseerd door de grote teil waar het hele stuk in staat. Toch maakt God het leven goed, bij Hem kunnen we altijd thuiskomen. De drie grote zonnebloemen, achter de grot, laten zien dat het Licht van God (het licht van vergeving, die over je leven valt) ons altijd steunt in onze rug. Wij bloeien in Gods Licht. Ook zien we bij de zonnebloemen, twee rode rozen, zij staan symbool voor de Liefde van God. De rode kleur komt terug in de bloemen die vóór in de schikking staan. De bloemen zijn in veel verschillende vormen en zijn gekozen om de verscheidenheid in onze gemeente te laten zien. De rode kleur maakt dat het toch een geheel is, een vurige kleur die verwijst naar de Geest. Ook die is bij ons in deze moeilijke tijd. De groen blijvende klimop, rondom het, staat voor de altijd blijvende trouw van God.

 

Liturgische bloemstukken 2019

Gedachtenisdienst september 2019