Wanneer je bent gedoopt,
Weet dat God steeds naast je loopt.

God vraagt ons om vast te houden aan zijn trouwe liefde.
In het midden de witte roos:
het kind dat de doop mag ontvangen, Jacky.
Daaromheen allerlei wit,
als verbeelding hoe een mensenkind nieuw mag beginnen,
Door de liefde en de trouw van God.
Die trouw wordt zichtbaar gemaakt door de klimop onderaan de schikking.