BAB-HofvTwenteLICHTJESMIDDAGEN 2015 OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN IN DE HOF VAN TWENTE

Aan het eind van het jaar 2015 organiseert de Stichting BAB Hof van Twente de Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen in de Hof van Twente.
Wij willen U in de gelegenheid stellen om Uw overleden dierbaren op een bijzondere manier te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst. Elke begraafplaats wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht.
Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn- en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen. De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op:

zaterdag 12 december 2015 in Diepenheim,
zondag 13 december 2015 in Markelo,
zaterdag 19 december 2015 in Goor,
zondag 20 december 2015 in Delden

De invulling van het programma is voor elke begraafplaats hetzelfde:

16.45 uur verzamelen bij de ingang op de begraafplaatsen.( In Diepenheim zijkant.)
17.00 uur opening door St.BAB en een woord van herdenking en/of gedicht
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen.
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht
Vanaf 17.15 kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf van hun dierbare of gedenkplek plaatsen. Er is ook gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plekje hebben op de begraafplaats.

Wij raden U aan om een zaklamp mee te nemen.
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats.
Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom.
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.