De Martinuskerk Markelo sluit zich aan bij de landelijke oproep van de Raad van Kerken in Nederland om op woensdagavond de klokken te luiden van 19.00 tot 19.15 uur. Vanavond is de eerste keer, deze actie eindigt in principe op 1 april.

Het is bedoeld als een teken van meeleven en van hoop. De wereldwijde verspreiding van het coronavirus raakt ons allen. Er is zorg om de meest kwetsbaren. Maar het grijpt ook diep in op het gewone dagelijkse leven. Ouderen en zieken dreigen in een isolement te komen. Banen staan op de tocht. Het Markelose volkslied kent van klokgelui bij vreugde of bij leed. Nu is het bedoeld als signaal van hoop en troost: Er komen andere tijden. We staan er niet alleen voor. We richten ons op het Licht van Pasen. Zo kunnen we ook thuis tijdens dit symbolische moment een kaars ontsteken voor iemand om wie we zorg hebben, als vorm van gezamenlijk gebed. Solidair en door een oude traditie wel geborgen.

 

Zie verder: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/woensdag-kerkklokken-van-troost-en-hoop-en-een-dag-van-nationaal-gebed/