Kindernevendienst

TIEN JAAR KINDERNEVENDIENST

 

In mei 2007 is het tien jaar geleden dat in Markelo kindernevendienst is opgezet als alternatief voor de al lang bestaande zondagsschool.

Het komt tegemoet aan de wens van ouders, die hun kinderen mee willen nemen naar de kerk zonder dat ze alles mee hoeven te maken. Het wordt beschouwd als een verlagen van de drempel tot kerkgang, indien kinderen er al vertrouwd mee zijn gemaakt in hun jeugd.

Of dat in de praktijk ook echt verschil maakt, dat is de vraag. De deelname van tieners aan de dienst is sowieso heel gering.

 

Het vinden van leiding is een regelmatig terugkerend probleem, maar tot dusverre zijn we er steeds weer uit gekomen. En ook nu lijken er weer nieuwe mensen te zijn gevonden. De laatste jaren onbrak het wel aan een vaste contactpersoon, maar er is intussen wel meer structuur gekomen. Nieuwe mensen hebben nieuwe impulsen gegeven.

Op zich heeft kindernevendienst bestaansrecht, maar dan valt er nog wel wat te verbeteren. Want regelmatig beperkt de inbreng van kinderen zich tot het kroost van de aanwezige leiding.

Soms is er helemaal geen kind. Dat is met name in de adventsperiode of de veertigdagentijd een verzwakking van het dan lopende project.

Kortom: wil het een nieuw jubileum ingaan, dan mag de betrokkenheid nog wel sterker worden. Anders zet je de voortzetting op het spel, op zijn minst van een project, of je dat nu wilt of niet.

 

Vindt u het leuk om met kinderen te werken en eens achter de schermen te kijken van de kerk, neem dan contact op met de leiding of bel met

Marti Pluygers (tel. 361238 na 19.00 uur)