Tijdens deze online dienst, vanaf 22.00 uur te zien via https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo en het YouTube-kanaal van Martinuskerk Markelo, gaat ds. Marten Dijkstra voor.
Op zoek naar een plek om wat te eten en de nacht door te brengen zouden Jozef en Maria op kerstavond in het anders zo gastvrije Markelo veel gesloten deuren tegenkomen. Hoe haaks staat dit op de uitnodiging van Jezus, welke we in het evangelie van Mattheüs tegenkomen: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.’ (NBV 2004, hoofdstuk 11: 28) Wie ziek was, vond bij Hem geen gesloten hart. Of moeten we net als toen het buitengebied in, op zoek naar een boerenplaats, om te horen: Vandaag is jullie een redder geboren. Om te zien: een kind in doeken gewikkeld, liggend in een voederbak… In de kerstnacht wil ik dit spoor volgen. Wie meewil, kan aansluiten.

De liturgie kunt u hier downloaden: 2020-12-24 liturgie kerstnachtdienst