Picture1Kerkbalans 2016:   De schouders er onder !!

Beste leden van de Protestantse gemeente Markelo,  beste mensen,
De actie kerkbalans 2016 vindt in Markelo plaats van 17 t/m 31 januari 2016.

Deze actie wordt georganiseerd door het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Markelo.

Wij zijn trots dat we een eigen kerk hebben met vele vrijwilligers, pastoraat, koster, kerkelijk bureau en natuurlijk de Martinushof en het uitvaartcentrum Markelo.

Wij zijn trots maar constateren ook dat reeds enkele jaren de uitgaven de inkomsten overtreffen. We moeten op korte termijn financieel weer gezond worden.

Daarom lopen er verschillende acties om meer inkomsten te generen en wordt bestudeerd hoe te besparen aan de uitgavenkant.

Maar de grootste inkomenspost zal altijd de opbrengst van de actie kerkbalans blijven.

Het blijkt dat de opbrengst in Markelo ruim onder het gemiddelde zit t.o.v. de ons omringende gemeenten. Vandaar de oproep om te overwegen uw bijdrage ten opzichte van vorig jaar aanzienlijk te verhogen.

De begroting voor 2016 ligt ter inzage op het kerkelijk bureau.

De Protestantse gemeente Markelo heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Hierdoor is het mogelijk dat giften voor 125% aftrekbaar zijn.  De volledige informatie hierover vindt u op onze website www.pkn-markelo.nl

Tenslotte willen wij u er op attenderen dat als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en

tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft, het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar is. Als u er voor kiest de bijdrage gedurende 5 jaar vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Voor meer informatie, vraag de kerkrentmeesters.

We zeggen u nu al vast bedankt voor uw financiële steun !!!!

 

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters van de Protestante gemeente Markelo.

Jan Hargeerds                                              Rob Nijland

Voorzitter                                                     Penningmeester