MARKELO’S KERKKOOR 90 JAAR

Op 14 oktober 2021 hadden wij iets te vieren!

Gebruikelijk was om elke 5 jaar een concert te geven. Echter door de corona maatregelen konden we wel af en toe bij elkaar komen, maar niet om te ZINGEN. En bij een koor gaat het toch om twee dingen: gezelligheid en samen zingen.

Ons koor begon in 1931 met 14 leden maar een jaar later waren het er al meer dan 40!    

“14 October 1931 is het jaar dat ons koor werd opgericht.

Als christelijke zangvereniging kreeg het kerkelijk leven in Markelo een nieuw gezicht.

Oprichter was ds. Schellenberg bij u allen bekend.

En de heer Plomp uit Laren werd de dirigent.”

Zo begint een dichterlijk verslag dat is opgesteld op de 50e verjaardag van het koor.

Ook bij het 50 jarig jubileum in 1981 kwam het koor op de foto en het is imposant om te zien hoeveel leden het koor toen had.

 

Gelukkig kunnen we nu weer samen zingen en zijn we sinds begin januari 2022 met een nieuwe dirigente, Marianne Weenink uit Barchem, weer gaan oefenen om alsnog ons 90-jarig jubileum te vieren met een concert.Helaas hadden we nog maar 22 leden maar gelukkig konden we ons versterken met 5 extra (tijdelijke?) leden waaronder 2 mannen.

Nu zijn we weer zo ver dat we het aandurven een jubileumconcert te organiseren op 13 mei 2022. Ons 90½ jarig jubileum met als motto: “Een lach en een traan”.

Samen met het a capella koor Close Company uit Bathmen onder leiding van Jurrien Zaagman bieden we u een zeer gevarieerd programma met een mix van geestelijke liederen en barber-  en close harmony songs.

De begeleiding van het Markelo’s kerkkoor is met Roel Praas achter de piano. Ira Wunnekink speelt op de hobo en zal samen met Roel Praas enkele stukken spelen. Uiteraard zingt Close Company zonder begeleiding.

Het concert is in de Martinuskerk in Markelo en begint om 19.30 uur.

De kerk is vanaf 19.00 uur open en de toegang is vrij.

Na afloop om ong. 21.00 uur bent u uitgenodigd voor een gezellig samenzijn waar u ons koor kunt feliciteren maar ook kunt u daar afscheid nemen van het koor, want het koor heeft besloten om te stoppen omdat er na het concert te weinig leden over blijven..