De Goede Vrijdagviering is, naar goede traditie in Diepenheim, een dienst waarin gedeelten uit het lijdensevangelie volgens Johannes worden afgewisseld met fragmenten uit de Matthäus Passion van Bach. De teksten worden gelezen door Gerry Voskamp en Harrie Alberts.