kerkDe Protestantse Gemeente van Markelo zit in een moeilijke periode, dat zal u niet ontgaan zijn.

De afgelopen 1000 jaar zijn er natuurlijk wel vaker problemen geweest zoals beeldenstorm, reformatie, verlies van het kerkgebouw door instorting begin 19e eeuw enz. ; kerk-zijn blijft toch ook mensenwerk.

Het is nu zo ver gekomen dat er niet voldoende be’manning’  is om de kerk te besturen en daarom moeten we noodgedwongen het bestuur van onze kerkgemeenschap in Markelo overlaten aan het ‘Breed Moderamen’ van de classis Enschede.

Het Breed Moderamen heeft besloten een buitengewone ledenvergadering (gemeenteavond) bijeen te roepen waar alle leden van de kerk van Markelo voor zijn uitgenodigd.

Deze avond is op dinsdag 8 maart  om 20.00 uur in de Martinushof.

Op de agenda staat onder meer hoe het zo ver heeft kunnen komen en wat te doen om de kerk van Markelo weer een toekomst te geven. Opgeven is geen optie!

Verder zijn alle goede ideeën welkom

Een kans om niet alleen over de kerk te praten maar ook om mee te DOEN.

Komt u ook?