Deze hebben wij naar aanleiding van het PKN Protocol voor het Coronavirus opgesteld.

In dit plan staat wat er wel en niet mag in de erediensten, ook vindt u hierin het telefoonnummer voor het reserveren van een plek in de eredienst.

Het is namelijk van overheidswege een verplichting dat we bijhouden wie er in de dienst aanwezig is, en hoe we deze persoon kunnen bereiken.

Vanaf vrijdag 26 juni kunt u reserveren voor de dienst van 5 juli, echter er is beperkt plek in de kerk.

gebruiksplan kerkbezoek