11 november worden aansluitend aan de oogstdienst weer, zoals gebruikelijk, fruitbakjes bezorgd bij alle leden van 80 jaar en ouder en bij zieken/gehandicapten. Een hele organisatie, omdat het maar liefst om ruim 250 fruitbakjes gaat. Zoals altijd geldt ook hier: vele handen maken licht werk. Hiermee dan ook de oproep om mee te helpen de fruitbakjes te bezorgen. Achterin de kerk liggen intekenlijsten waarop naam, adres en telefoonnummer kunnen worden genoteerd. De ontvangst van de fruitbakjes wordt altijd erg gewaardeerd. We hopen dan ook dit jaar weer samen met u/jullie invulling te kunnen geven aan dit mooie initiatief!