Mevr. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: Diac. Kerk in Actie: Werk in Guatemala
Koffie drinken na de dienst.