Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac. Nederlands Bijbelgenootschap
Liturgie