Mw. D. Beuving Dannenberg
Eindcollecte: Diaconie / Kerk in aktie – Kinderen in de knel