Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac. Kinderen in de knel