Mw. D. Beuving Dannenberg
m.m.v. Markelo’s kerkkoor
Eindcollecte: Diaconie / Kerk in aktie – Kinderen in de knel