Ds. S. Bijl (Groningen)
Eindcollecte: Ned. Bijbelgenootschap