Ds. A Braakman (Goor)
Eindcollecte: CvK kosten kerkblad