Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Kerk in Actie – Zending