Ds. C. Boon uit Zelhem
Eindcollecte: Diaconie / Kerk in Actie – Noodhulp