Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac. Nederlands Bijbel Genootschap