Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac. zendingscollecte voor Egypte
Koffiedrinken na de dienst.