Ds. J. Bekhof-Smit (Hengelo)
Eindcollecte: CvK instandhouding eredienst