Ds. H Overdijk (Ommeren)
Eindcollecte: Diac. St. Gave