Heilig Avondmaal (lopend)
Ds. Dijkstra
Eindcollecte:
Diac/Diaconale middelen